Menu
banner

Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng Virus Corona mới & Hướng dẫn sơ cứu cho trẻ

Chiều ngày 04/02/2020 vừa qua, trường Mầm non Lucita đã tổ chức tập huấn chủ đề: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA MỚI & HƯỚNG DẪN SƠ CỨU CHO TRẺ Tại buổi tập huấn có sự tham gia của Th.s Nguyễn Lan Hương (Hiệu trưởng Nhà trường), bà Ngọc Thực (phụ […]


Chiều ngày 04/02/2020 vừa qua, trường Mầm non Lucita đã tổ chức tập huấn chủ đề: PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO VIRUS CORONA MỚI & HƯỚNG DẪN SƠ CỨU CHO TRẺ
Tại buổi tập huấn có sự tham gia của Th.s Nguyễn Lan Hương (Hiệu trưởng Nhà trường), bà Ngọc Thực (phụ trách Y tế trường) và toàn thể các phòng ban, giáo viên, nhân viên của Lucita.
Trong buổi tập huấn, các thầy cô, các bác được tìm hiểu về Virus Corona, nguyên nhân, diễn biến và cách phòng tránh. Dưới những chia sẻ của cô Lan Hương và bà Thực, mọi người có thêm kiến thức về phòng chống bệnh dịch, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức trong chăm sóc sức khỏe bản thân, giữ gìn vệ sinh trường học. Buổi tập huấn khẳng định rõ vai trò của việc bảo vệ sức khỏe cá nhân: “Chăm sóc sức khỏe cá nhân là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng”.

84601484_792315987949754_1067654622685954048_n 83934620_560741841319318_5460876893379100672_n 83883326_875415209578436_6344489779429638144_n
Phần II của buổi tập huấn, toàn trường được hướng dẫn về cách sơ cứu cho trẻ và các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại Lucita.

84988180_664470030759518_9022547384797757440_n 84972268_187160102538577_6006594102274031616_n 84014292_184753859439817_1593789508015357952_n

Những ngày qua, cả nước đang trong giai đoạn cao điểm của phòng chống bệnh dịch. Lucita xin phép cập nhật công tác đảm bảo vệ sinh trường học như sau:
– Phun chống muỗi toàn trường (01/02/2020)
– Khử trùng toàn trường, bao gồm lớp học, khu vệ sinh, sân chơi, đồ chơi,.. (Lịch khử trùng được thực hiện 2 lần/ngày).
– Bổ sung thiết bị y tế, bao gồm: khẩu trang, rửa tay khô, mũ y tế. Đồng thời thực hiện các quy định khác về đảm bảo vệ sinh (đã cập nhật trước đó).
– Trong thời gian này, toàn bộ giáo viên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm, tích cực bồi dưỡng đội ngũ. Công tác vận hành nhà trường được thực hiện đảm bảo giữ gìn một môi trường an toàn, sạch sẽ nhất để phục vụ hoạt động giáo dục sẽ diễn ra trở lại vào 10/02/2020.

85014605_481070752563546_8244456420666245120_n 84954514_3245072198853365_6792420658987925504_n
Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật tới Qúy phụ huynh về chiến dịch đối phó với dịch bệnh. Rất mong nhận được sự hợp tác của Qúy phụ huynh để đảm bảo sức khỏe cho học sinh./.
Trân trọng cảm ơn,

————————————————-

Today, Lucita International Preschool has organized a training session on: PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES OF CORONAVIRUS & FIRST AID GUIDELINES FOR CHILDREN.
At the training session, we have participation of Ms. Nguyen Lan Huong (Principal), Ms. Ngoc Thuc (Medical staff) and all of Lucita’s departments, teachers and staff.
During the training session, the teachers and doctors learned about the Corona virus, its causes, developments and how to prevent it. Under the sharing of Ms. Lan Huong and Ms. Thuc, people have more knowledge about disease prevention and at the same time, they will further raise awareness in health care for themselves and school hygiene. The training course clearly affirmed the role of protecting personal health: “Personal health care is showing responsibility to the community”.
In Part II of the training, the whole school was instructed on first aid for children and measures to improve the quality of care and education for children in Lucita. These days, the country is in the peak period of disease prevention. Lucita would like to update the school sanitation work as follows:
– Spraying mosquitoes throughout the school (February 1, 2020)
– Sterilize the whole school, including classrooms, toilets, the yard, toys, material.. (Disinfection schedule is done 2 times / day).
– Supplementing medical equipment, including masks, dry hands and medical hats. At the same time, other regulations on hygiene have been updated previously.
– In addition, all teachers are trained to improve their professional knowledge and pedagogical skills, actively fostering the team. The operation of the school is carried out to ensure a safe and clean environment to serve the educational activities, which will take place again on 10/02/2020.
We wish to receive the cooperation of parents to ensure the health of our students./.
Best regards.


Sự kiện

Video nổi bật

Giáo dục Waldorf Steiner- Trường Mầm non Quốc tế Lucita